AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Drogredenen in het klimaatdebat VII

In het klimaatdebat kom je tientallen overhaaste generalisaties tegen. Wantrouw iedereen die met maar één grafiek iets aantoont, zonder een onzekerheidsmarge te presenteren.

Een van de meest gebruikte drogredenen is de secundum quid, ofwel de overhaaste generalisatie. Voluit luidt hij ‘a dictum simpliciter ad dictum secundum quid’ hetgeen zo veel betekent als ‘van een kort-door-de-bocht-uitspraak naar een uitspraak-naar-waarheid’. De boodschap is dat je niet te snel van een enkele waarneming naar een algemene regel mag concluderen.

In het klimaatdebat kom je tientallen overhaaste generalisaties tegen, zowel aan broeikasgelovige als aan broeikassceptische kant. In de Great Global Warming Swindle zegt de Britse meteoroloog Piers Corbyn: ‘Iedereen voorspelde abusievelijk een strenge winter in 2005, maar ik voorspelde een kwakkelwinter.’ Op grond hiervan positioneert hij zich als een expert in klimaatsvoorspelling en wijst de zon aan als oorzaak van de opwarming. Maar is één succesvolle voorspelling genoeg voor een algemene regel of voor het zich opwerpen als de autoriteit van zonnevlekken? –zucht– Ik heb al zo veel weerprofeten zien opkomen en weer afgaan…

Proxy

Vervolgens komt hij met een inderdaad frappante overeenkomst met zonnevlekkenmaxima en temperatuurverloop. Maar ook daar dreigt een secundum quid. Hij vertoont een temperatuurverloop dat wel heel erg gelijk loopt met de zonnevlekkenactiviteit. De IPCC daarentegen gebruikt talloze temperatuurgrafieken om het temperatuurverloop samen te stellen. In de grafiek van de IPCC zie je weliswaar één lijn, maar de grijze band laat zien dat die lijn gebaseerd is op ‘proxy data’, indirecte aanwijzingen verkregen uit jaarringen, ijskernen, schriftelijke bronnen, etc. De zwarte lijn is de benaderde resultante van alle betrouwbare proxy data. Om nu vanuit de overeenkomst tussen één temperatuurreeks en één zonnevlekkenreeks te concluderen dat het broeikaseffect niet bestaat, is wel erg makkelijk. Inderdaad, een overhaaste generalisatie, die in de vakpers dan ook is ontmaskerd.
Wantrouw iedereen die met maar één grafiek iets aantoont, zonder een onzekerheidsmarge (de grijze band) te presenteren.

Hockeystick-theorie

Secundum quid wordt gebruikt om een algemeen gelijk te halen met één voorbeeld. Je kunt secundum quid ook andersom gebruiken, wanneer je een algemeen gelijk onderuit wil halen met één tegenvoorbeeld. Voorbeeld: de hockeystick-theorie. Die houdt in dat de temperatuur op aarde sinds 1950 omhoog schoot (in de grafiek gaat de lijn met een hockeystick-bocht omhoog). Nu is de winter van 2003-2004 in de VS extreem koud geweest, de ‘koudste ooit’, werd beweerd. Dus de hockeystick-theorie klopt niet, zeggen sommigen. Ja, ammehoelio. Ten eerste stond de betreffende winter sinds de eerste meting in 1896 op de 33ste plaats. En, belangrijker, met één winter kan je niet concluderen dat de broeikastheorie niet deugt.

« vorige | volgende »

Beheer
WP Admin