AlgemeenAchtergrond

Boerderij.nl – Commentaar: Ideaal mag niet stranden

LTO moet lage subsidie niet pikken; lobby voor co-vergisting verdient resultaat

De nieuwe subsidie voor duurzame energie lijkt een grote domper voor de boer te worden. Alleen voor ondernemers met windmolens valt het goed uit. Het zo vaak geroemde en mooie initiatief van co-vergisting is echter al een paar weken aan het afglijden. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil wel subsidie verstrekken, maar te weinig. Met het voorgestelde bedrag is vergisten op de boerderij niet lonend. Andere vergoedingen, voor warmte en groen gas, ontbreken.

Vorige week gaf minister Verhoeven van EZ geen krimp. Ze wil geen idealen horen, maar redeneert langs een strakke, rationele lijn. Uit elke euro die ze uitgeeft, wil ze het maximale milieurendement halen. Impliciet zegt ze dus dat de landbouw niet voldoet aan haar wensen.
LTO is natuurlijk zwaar teleurgesteld over de gang van zaken. De organisatie van boeren en tuinders heeft een jaar lang gelobbyd voor subsidie voor vergisting en probeert duurzame innovaties te laten zien. Die keuze is logisch. Voor het grootste deel van de achterban levert het voordeel op. Maar belangrijker is dat LTO doet wat het kabinet verlangt. Dat vraagt een sectorakkoord voor aanpak van het klimaatprobleem. Niet alleen EZ gaat daarover, maar ook het ministerie van Vrom.

Vergisting is bij LTO de rode draad van het duurzaamheidsakkoord dat boeren en tuinders willen sluiten met de overheid. Geen handtekening onder die afspraken is nu de stok achter de deur. „Nog nooit is een akkoord zo ver weg geweest”, dreigt LTO. Ze wil praten met de minister. Zou die vatbaar zijn voor de argumenten? De lobby heeft een jaar geduurd. In die tijd zijn alle argumenten uitgewisseld. Kritiek uit ambtelijke kring is al te horen: er is geen certificaat dat aantoont dat vergisting echt duurzaam is. Alle signalen wijzen op een moeizame onderhandeling. LTO kan het best de kont tegen de krib gooien en het akkoord niet tekenen. Het ideaal van vergisting mag niet stranden.

Beheer
WP Admin