AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Brussel ‘matst’ Nederland

Het ziet er naar uit dat boeren die te laat waren (na 15 mei) met het indienen van de aanvraag toeslagrechten en de Gecombineerde opgave geluk hebben. Nederland heeft afgelopen maandag officieel een verzoek ingediend voor uitstel van twee weken, dus tot en met 29 mei.

Of Nederland ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor uitstel, is pas duidelijk als de Europese Commissie over een aantal weken hierover heeft vergaderd. Toch is het uitstel waarschijnlijk binnen. Europees landbouwcommissaris Fischer Boel staat namelijk ‘welwillend’ tegenover het verzoek van Nederland. Dit vertelde ze tegen landbouwminister Veerman tijdens een bijeenkomst in Oostenrijk.

Vorige week werd ik door Dienst Regelingen (DR) uitgenodigd voor een persbijeenkomst. Daar werd me duidelijk dat het eigenlijk wel meevalt met het aantal boeren dat te maken krijgt met een korting. Vorig jaar werden van de 20.000 laatkomers zo’n 2.100 boeren gekort. Niet alle trage inzenders vragen immers premie aan.

Dit jaar moesten na 15 mei ook nog zo’n 20.000 opgaven binnenkomen. Volgens de laatste stand van zaken blijkt dat tot en met 29 mei 87.285 aanvragen binnen zijn van de verwachte 93.000. Het gros is er dus. Ik mag hopen dat de kleine 6.000 boeren die nog gegevens richting Assen moeten sturen, geen premie aanvragen. Nederland krijgt dus waarschijnlijk uitstel tot en met 29 mei. Boeren die premie willen en de aanvraag nu nog moeten indienen, moeten zich diep schamen.

Beheer
WP Admin