VarkensAchtergrond

Boerderij.nl – Bijproducten blijven

Bijproducten worden door alternatieve vraag duurder, maar blijven interessant.

Vergeleken met droogvoer levert het voeren van bijproducten bij 10.000 afgeleverde varkens een brutovoordeel op van E30.000 per jaar. Ook na aftrek van kosten blijft er voordeel. Dat was zo en dat is nog zo.
Maar er is verandering op til. In deze Varkenshouderij legt een varkenshouder uit waarom hij 2.300 vleesvarkensplaatsen kiest voor brijvoedering. Daartegenover is er een ander die bij hetzelfde aantal varkens juist kiest voor droogvoer. De grens vanaf waar brijvoering voordelig is, stijgt. Dat komt door alternatieve afzet voor reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.
Vergistingsinstallaties moeten gevoed worden. Een positief effect daarvan is dat er alternatieve afzet is voor partijtjes voer die een veiligheidsrisico vormen. Een nadeel is dat door extra vraag de prijzen voor bijproducten oplopen. Al is die prijsstijging niet grenzeloos. Er is een plafond. Zo koopkrachtig is de vraag uit de energiesector nou ook weer niet.
Wie voor 2.000 tot 3.000 varkens bouwt, moet anno 2007 goede argumenten hebben om voor brijvoedering te kiezen. En ook wie groter bouwt, moet uit het goede hout gesneden zijn om de duurder en duurder wordende bijproducten te gaan voeren.
Om het maximaal haalbare voordeel te realiseren, is handelsgeest nodig. Want naast de voor de hand liggende reststromen, komen er geregeld andere financieel en voedertechnisch interessante bijproducten voorbij. Om daarvan te profiteren, zijn ook aardigheid en bekwaamheid in berekenen en herberekenen van rantsoenen nodig.Voor deze boeren blijft het voeren van bijproducten nog jarenlang interessant.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin