AkkerbouwOpinie

Boerderij.nl – Bij failliet Avebe verliest iedereen

Afgelopen maand bekeek ik het aardappelforum. Een anonieme teler uit Brabant vroeg zich af of een faillissement van Avebe een bedreiging is voor aardappeltelers elders in Nederland.

Kleitelers wuifden de angst van die teler een beetje arrogant weg. Aardappelen uit het Veenkoloniale gebied kunnen bij lange na niet tippen aan hun ‘superieure’ product. Een bedreiging, laat ze niet lachen.

Ik denk juist dat een faillissement van Avebe de gehele Nederlandse aardappelsector in een neerwaartse spiraal drukt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden in 2005 in Nederland 65.633 hectare consumptieaardappelen geteeld, waarvan 19.227 hectare op zand. Aan zetmeelaardappelen groeide er 50.688 hectare.

Bij wegvallen van Avebe komt er een gigantisch aardappelpotentiaal vrij. Natuurlijk, lang niet alle grond is geschikt voor fritesaardappelen. Toch is denk ik 15.000 hectare wel geschikt. Ook de benodigde machines en bewaarschuren zijn aanwezig. Telers op geschikte grond moeten wel aardappelen gaan telen. Welk alternatief rest er anders?. Dit betekent dat bij omvallen van Avebe het aanbod van fritesaardappelen zo groot gaat worden dat deze structureel niets meer waard zullen zijn.

Op telersvergaderingen in Flevoland heb ik me wel eens laten vertellen dat de fritesindustrie niets van zandaardappelen moeten hebben. Aardappelen van de klei, dat is wat ze willen. Als journalist heb ik deze stelling recent eens voorgelegd aan insiders binnen de fritesindustrie. Zij omschreven dit als de reinste borrelpraat van kleitelers. Volgens hen is de verhouding gecontracteerde zand- en kleipiepers de laatste jaren constant gebleven. Kleiaardappelen zijn geschikter voor de lange bewaring. Zandaardappelen blijven volgens die bronnen gewild, vanwege de lage tarra en dat rooien altijd kan. De fritesindustrie is niet heilig. Als ‘nieuwe’ telers hun aardappelen goedkoper aanbieden, zullen ze deze zeker afnemen.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin