AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Balkenende als grote boerenvriend

,,U bent als boeren onmisbaar’’, riep minister-president Balkenende de Friese leden van LTO Noord toe. Misschien kan ik hem beter aanduiden als CDA-lijsttrekker Balkenende, want zijn toespraak dinsdagavond in Drachten vertoonde onmiskenbaar kenmerken van een verkiezingstoespraak.

,,Het CDA is als geen ander doordrongen van het belang van agrarisch ondernemerschap voor de vitaliteit van het platteland’’, was één van meerdere zinnen waarin hij het CDA omhoog stak als dé partij die het met de boeren het beste voor heeft. De organisatie die Balkenende een platform verschafte had die partijpropaganda maar te slikken, hoewel ze dat juist niet wilde. Immers JPB was als minister-president op bezoek. Het zal de massaal toegestroomde Friese boeren niet veel hebben uitgemaakt.

Als daar nog boeren bij waren die veronderstelden dat de overheid en de politiek hen in de steek laat, dan moeten ze bekeerd naar huis zijn gegaan. Balkenendes toespraak was een aaneenschakeling van waardering en bewondering voor de landbouw. Behalve zijn bovenstaande ontboezeming over de onmisbaarheid van boeren noteerde ik zoal:
» ,,Boeren houden het platteland vitaal en bepalen de toekomst van het platteland.”
» ,,De boeren en tuinders in het Noorden zijn altijd in staat geweest bedreigingen de baas te worden.”
» ,,Ik ben trots op de innovatie in de landbouw.”
» ,,Ik draag de land- en tuinbouw een warm hart toe.”

Naarmate zijn speech vorderde, vond ik het allemaal wel een beetje overdreven. Ik vraag me af of het ook besteed was aan die nuchtere Friezen.

Zei hij ook nog iets inhoudelijks?

Amper. De premier moest natuurlijk wel ingaan op de plots ingetrokken subsidies op biogasinstallaties en windturbines. Want dat heeft het vertrouwen in zijn kabinet en partij danig geschokt. Maar hij had een makkelijke boodschap, nadat minister Wijn heropening van de regeling maandagavond per brief aan de Kamer had toegezegd.

Voortbestaan LNV

Eén ding viel me nog op. Een van LTO-bestuurders had in een woord vooraf een krachtig pleidooi gehouden voor het behoud van het ministerie van LNV bij de komende formatie. LTO is er niet zeker van dat het dan overeind blijft. Ik dacht: daar reageert Balkenende wel op. Maar hij ging er niet op in. Toen ik hem er in de pauze over aanschoot, wilde hij er evenmin iets over zeggen. ,,Ik wil niet vooruitlopen op de komende formatie”, was zijn argument. Als al die vriendelijke woorden richting landbouw werkelijk gemeend zijn, zou het CDA zich toch klip en klaar moeten uitspreken over het voortbestaan van LNV.

Beheer
WP Admin