AlgemeenOpinie

Boerderij.nl – Ammoniakdampen trekken langzaam op

De nieuwe ammoniakwet haalt het denk ik wel als de Tweede Kamer er dinsdagavond over stemt, in de laatste uren voor het verkiezingsreces. Het debat erover is nog niet afgelopen.

Voor het wetsontwerp, de ingediende amendementen en moties in stemming komen, zal er nog behoefte zijn aan nieuw overleg met staatssecretaris Van Geel, die de wetswijziging vanochtend in de Kamer heeft verdedigd. Zónder minister Veerman, want die is op dienstreis.

Het debat bleek vanochtend inderdaad wat kort, zoals ik in mijn vorige weblog al had beschreven . Er was 3 uur voor uitgetrokken, en ook verlenging van een halfuur bracht geen soelaas. De linkse oppositie, die tegen het wetsvoorstel is, sprak er uiteraard schande van dat dit wetsontwerp onder hoge druk door de Kamer wordt gejast. Maar zo gebeurt het wel vaker. Inderdaad blijkt Van Geel iets meer tijd nodig te hebben dan een halfuurtje om nieuwe voorstellen te maken die tegemoet komen aan de wensen van de regeringsfracties van de Kamer. Maar hij beloofde dat ze er morgen om 12 uur liggen, tijdig voor de stemmingen. Onder druk wordt alles vloeibaar, nietwaar.

Hete hangijzers

In ruil voor die toezegging willen CDA en VVD hun amendementen intrekken die voor de staatssecretaris onaanvaardbaar zijn. Het heetste hangijzer in het debat is de koppeling die het CDA – met steun van andere partijen – wil leggen tussen de Milieuvergunning en de Natuurbeschermingswetvergunning. Daarvoor had het CDA een amendement ingediend waarvan het de bedoeling is aan zoveel mogelijk veehouders zekerheid te geven van wie het bedrijf bij een Habitatrichtlijngebied ligt. Van Geel wil er een eind in meegaan, als hij in een wetsvoorstel maar zelf onder woorden mag brengen hoe het precies geregeld wordt.

Een heet hangijzer is ook de wens van VVD om bestaande stallen geheel te vrijwaren van de verplichting deze emissiearm te maken. Dat is voor Van Geel te radicaal, want hij wil niet uitsluiten dat dit onder omstandigheden ook bij bestaande stallen toch moet. In plaats van het voorgestelde en inmiddels ook weer ingetrokken VVD-amendement legt hij een tekst vast dat bij die bestaande stallen altijd een afweging moet komen van economie en ecologie.

Het is allemaal nogal technisch, ik besef het, maar voor de veehouderij wel belangrijk. Morgennacht moeten de kruitdampen optrekken. Ik breng u de volgende ochtend op de hoogte.

Beheer
WP Admin