AkkerbouwAchtergrond

Boerderij.nl – Aardappelstand sterk wisselend

Enorme verschillen. Dat is het beeld van de stand van consumptieaardappelen. Gemiddeld genomen is de opbrengst voor half augustus goed. Maar dit zegt niets over de eindopbrengst.

Deze kan nog flink tegenvallen, want de gewassen zijn al flink op hun retour. De afrijping loopt tot 2 weken voor op anders. De komende maand zullen er weinig tonnen meer bijkomen.

Natrot, phytophthora en hol vormen incidenteel grote problemen. Maar gemiddeld over Nederland blijft de schade beperkt tot enkele procenten. Verder is het hoge groftepercentage opvallend. Door het lage tal groeien de aardappelen grof.

Aardappelen sterven vervroegd af

De groei is al vroeg uit de aardappelen dit jaar. Ze sterven snel af. Gemiddeld over alle regio’s zijn de aardappelen 2 weken verder dan andere jaren. Zeker Innovator, toch al een vroeg ras, is zo goed als afgestorven. Dit betekent dat de groeikracht grotendeels uit de gewassen is. Veel tonnen komen er niet meer bij, in ieder geval veel minder dan in gemiddelde jaren. Dit betekent dat de opbrengstvoorsprong de komende weken zal verdampen. Afhankelijk van het weer kan de opbrengst zelfs onder het meerjarig gemiddelde komen.

Natrot

In heel het land komt natrot voor. Zeker op de lager gelegen plekken gaan aardappelen verloren door rot. In sommige regio’s was de wateroverlast zo hevig dat 80 procent van de oogst verloren is gegaan. Gemiddeld over Nederland komt de schade uit op maximaal enkele procenten. Problemen in de bewaring worden niet verwacht. Doordat de natrot zo vroeg optrad, zijn ruimschoots voor de oogst alle aardappelen helemaal verrot. Daardoor zijn ze geen risico in de opslag.

Hol

Hol komt hier en daar voor dit jaar, zeker bij gevoelige rassen. Het bekendste voorbeeld hiervan is Agria. Dit komt door de snelle groei in combinatie met een laag knolaantal. Overigens is het probleem niet erg groot.

Tip

Let bij constatering van hol goed op het onderwatergewicht. Is dit voldoende (ruim boven de 360) dan is het verstandig om de aardappelen dood te spuiten. Holvorming kan zich dan niet uitbreiden.

Phytophthora

Aanvankelijk leek phytophthora dit seizoen een groot probleem te worden. Tot nu toe valt de aantasting van de knollen mee, hoewel teeltbegeleiders regelmatig een aantasting vinden. Grote kwaliteitsproblemen vanwege de aardappelziekte worden niet verwacht. Alleen veel regen kan nog problemen geven, want de sporen regenen dan gemakkelijk het gewas in. Knolbescherming blijft dus noodzakelijk.

Stand in de regio’s

Zuidwesten
In het zuidwesten zijn de problemen met natrot het grootst. Ook zijn hier de opbrengstverwachtingen het laagst. Nu al wordt een eindopbrengst onder het meerjarig gemiddelde verwacht, volgens Jan de Boer van Nedato. Phytophthora is gemiddeld genomen onder controle, aldus Johan Aarnoudse van Van Iperen. Knolaantastingen komen slechts incidenteel voor. Gevaar voor hol ligt op de loer. Incidenteel moeten telers al doodspuiten om het holpercentage niet te ver te laten oplopen.

Zuidoosten
Ook in het zuidoosten sterven de aardappelen snel af. Op dit moment ligt de opbrengst door de goede weersomstandigheden (met voldoende regen) iets boven het meerjarig gemiddelde. Uiteindelijk komt de opbrengst uit op een normaal niveau. Van lage knolaantallen is hier wat minder sprake dan in andere regio’s, merkt Geert-Jan van Roessel van DLV op. Phytophthora is onder controle. Zeker in Agria’s komt meer hol voor dan andere jaren. Opvallend is dat zeker de opbrengst van de vroege rassen goed is.

Noordwesten
In Noord-Holland zijn de aardappelen gevoelig voor droogte dit jaar. Door de overvloedige regenval is het wortelgestel slecht ontwikkeld, maar het loof des te meer. Bij droogte verdampt er zodoende meer, terwijl de wortels weinig water opnemen. Hierdoor sterven de aardappelen snel af, aldus Marco van Soesbergen van DLV.
De opbrengst komt uiteindelijk uit op een gemiddeld niveau, maar de kwaliteit is wat minder. Door het lage tal groeien de aardappelen hard. Hol en groeischeuren komen meer voor dan anders.

Flevoland
In Flevoland wisselen goede en slechte percelen elkaar af. Ook hier het beeld van vervroegde afsterving, zeker bij Innovator. Volgens zowel Olaf van Campen van DLV en Leen van Tilburg van Aviko Potato ligt de opbrengst voor op andere jaren, maar dit zal afvlakken door de vroege afrijping. Hol komt voor, maar grote problemen lijken zich nog niet voor te doen. Phytophthora leek in juni enorme problemen te geven, maar nu valt de knolaantasting vooralsnog mee. Onderwatergewichten zijn aan de hoge kant, waardoor het verstandig kan zijn de aardappelen vervroegd dood te spuiten. Dat beperkt de kans op blauw.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin