VarkensOpinie

Boerderij.nl – Aanval op EU-budget afgeslagen

Frans Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken, veroorloofde zich wilde uitspraken over het EU-landbouwbudget in Boerderij van 20 maart.

Hij wil dat het wordt gebruikt om er de ambitieuze milieu- en klimaatprojecten mee te financieren. Als lidstaten hun boeren nog financieel willen steunen, moeten ze dat zelf maar bekostigen. Ook bevestigde hij voor 100 procent achter zijn felle kritiek op de landbouwuitgaven te staan die hij als PvdA-Kamerlid uitoefende.

Open zenuw bij CDA

Timmermans raakte daarmee bij het CDA een gevoelige snaar, of beter: een open zenuw. Voor het CDA zijn de huidige afspraken over beleid en budget voor de EU-landbouw tot 2013 onaantastbaar. Er mag best gesproken worden over veranderingen (en dat gebeurt ook in 2008), maar ze worden toch pas na 2013 doorgevoerd. Vindt het CDA. En zo staat het volgens die fractie ook in het nieuwe regeerakkoord. En wat Timmermans wil is er mee in strijd. Overigens niet alleen CDA vindt dat, maar ook VVD en SGP.
Dus vroegen die partijen minister Verburg wat nu eigenlijk kabinetsbeleid is. Een goede actie vind ik, want het nog prille kabinet moet hierover snel duidelijkheid geven. Het is natuurlijk zonneklaar dat Verburg en Timmermans totaal verschillende gedachten en gevoelens hebben over het EU-landbouwbeleid. Dat heeft Timmermans al vaak genoeg over de hekel gehaald. Het liefst zou hij er vandaag nog mee kappen.

Regeerakkoord bepalend

Al een dag na het verschenen interview kwam Verburg naar de Tweede Kamer. In een brief verklaarde ze dat voor het kabinet het coalitieakkoord bepalend is. In het overleg met de Kamer vertelde ze dat ze een gesprek had gehad met de heer Timmermans en dat hij daarin had verklaard zich te houden aan de gemaakte afspraken over het beleid en het budget voor de Europese landbouw, en aan het coalitieakkoord.

Dus ná 2013

Daarmee was de kou nog niet helemaal uit de lucht. Want, zo vroeg SGP-Kamerlid Van der Vlies, houdt dat in dat er voor 2013 niet aan wordt getornd? Goede vraag. Juist op dit punt is het regeerakkoord (expres) heel vaag. Daarin staat een formulering die het heeft over ‘in de toekomst’. Dat kan zijn na 2013, maar ook morgen.
Volgens Verburg moeten we dat nu zo interpreteren dat eventuele veranderingen pas na 2013 worden doorgevoerd. ‘In de toekomst’ is dus na 2013. Daar zal de PvdA niet blij mee zijn, want die is mét Timmermans van mening dat het eerder zou moeten. Verburg heeft dat punt nu duidelijk gemarkeerd. Timmermans en de PvdA druipen af. Toch hebben zijn wilde uitspraken nu wél duidelijkheid geschapen.

« vorige | volgende »

Beheer
WP Admin