AlgemeenNieuws

‘Boer komt nog onvoldoende voor zichzelf op’

Utrecht – Primaire bedrijven begrijpen het toenemende belang van slagvaardige ketens, maar zetten het bewustzijn onvoldoende om in actie. Dat stelt Ruud Huirne, directeur food & agri van Rabobank Nederland.

Primaire bedrijven blijven volgens Huirne te veel gericht op bulkproductie, de hoogste prijs op korte termijn, zijn te huiverig voor pure specialisatie en zoeken volgens hem te vaak een vruchteloze discussie met de overheid.

Huirne vindt dat bedrijven zich nog onvoldoende bewust zijn van hun rol in de keten waarmee ze onvoldoende kunnen inspelen op de wens van de overige schakels of consument. Het vertrouwen tussen schakels is vaak afwezig: men denkt in contracten voor nu in plaats van coalities voor straks. Boeren blijven daarom ook vaak te lang bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld sorteren of opslag, zelf doen.

Huirne ziet de clubrassen in de tuinbouw als lichtend voorbeeld. ”Je zet zelf een keten op bedoeld voor een specifieke markt, bijvoorbeeld de hogere inkomensklasse van een Duitse deelstaat. Vervolgens houd je het volume in de hand door een beperkt aantal boeren of tuinders in de keten op te nemen. Het kan in de tuinbouw en het kan dus ook in bijvoorbeeld de varkenshouderij.”

Volgens Huirne is het belangrijk dat Nederland meer blijft dan een kennisland alleen. ”Nederland gaat niet die miljarden extra inwoners van de wereld voeden, dat doen Australië, Brazilië enzovoorts. Nederland kan wel kennis en productiemiddelen van topniveau aanbieden.” Sector noch overheid mag volgens Huirne echter het belang van productie in eigen land uitvlakken.

”De kennis en kunde komt juist voort uit de productie met zoveel beperkingen zoals we die in Nederland kennen. Onze primaire bedrijven hoeven niet net zo groot te groeien als in de opkomende agrarische grootmachten, maar een productiebasis is wel nodig.”

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin