AlgemeenAchtergrond

Bloembollensector broedt op promotie in de toekomst

De bloembollenhandel en -teelt broeden op de invulling van promotie als het Internationaal Bloembollencentrum (IBC) na dit jaar niet meer bestaat.

Handelsorganisatie Anthos neemt 75 procent van het IBC-budget voor haar rekening, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) namens de teelt de rest.

Dat de stekker uit het IBC gaat heeft vooral te maken met het Anthos-besluit om collectieve voorzieningen privaatrechtelijk, zonder het Productschap Tuinbouw (PT), te organiseren. Ook de onzekere toekomst van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties speelt een rol.

Om de PT-functie te ondervangen wordt nu een stichting opgericht vanuit Anthos. Dat is een ingewikkelde klus, zegt voorzitter Henk Westerhof. ”Vanwege de diversiteit van de handelsbedrijven en de daaraan gekoppelde verschillende behoeftes kost het ontzettend veel energie om de structuur op te zetten. In augustus, september moet het staan. Dan weten we ook hoeveel geld we ter beschikking hebben en hoe we de promotie regelen.”

Ook binnen de KAVB wordt druk gepuzzeld. ”We moeten ons ernstig beraden op het voortzettend van promotie”, zegt voorzitter Sjaak Langeslag. ”Ik weet dat veel kwekers dat belangrijk vinden. Er is geld voor beschikbaar via het PT. Enerzijds gaan we door met de projecten die we samen met Bloemenbureau Holland hebben gedaan, voor bolbloemen en bol-op-pot producten. Anderzijds halen we de commissie promotie en onderzoek bij elkaar om te bekijken welke promotie-activiteiten bij onze achterban gewenst zijn en hoe we die kunnen uitvoeren. Dat doen we zo snel mogelijk.”

De discussie omtrent de productschappen is hierbij voor teeltzijde een onzekere factor. ”Voorlopig trekken we maar ons eigen plan en wachten we af wat de politiek in het najaar besluit.”
Ook Westerhof trekt eerst zijn eigen plan. Het is de bedoeling dat de beide partijen daarna op de overlappende vlakken bij elkaar komen.

Het opdoeken van het IBC noemt Westerhof ’pijnlijk’ voor de twaalf medewerkers. ”Maar je moet de knoop doorhakken als er geen zekerheid is voor de financiering van collectieve productpromotie. Wat we nu opzetten is de systematiek voor de toekomst. We zien dit ook om ons heen gebeuren.”
De nieuwe stichting gaat vooral geld innen. Over de invulling hiervan wordt nog nagedacht.

Beheer
WP Admin