AkkerbouwOpinie

Blij met overheid

Om de aardappelziekte ringrot onder de duim te houden mag het bedrijfsleven blij zijn met overheidsbemoeienis.

Ringrot is nog steeds in Nederland. Althans, de bacterie houdt de gemoederen weer bezig na ernstige verdenkingen van besmettingen in het Zuidwesten. Vanuit een eerste verdenking is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit diverse mogelijk besmette partijen op het spoor.

Zorgelijk, want ringrot is een bedreiging van de aardappelteelt. Aangetaste aardappelplanten uit besmet pootgoed verwelken en knollen verrotten. Rotte knollen in een partij kunnen op hun beurt knollen besmetten, die dan in een volgende teelt weer zorgen voor uitvallende planten. Ringrot is op de knol of in een gewas niet bestrijden.

Zelfs vernietiging van besmette partijen uitgangsmateriaal volstaat niet. Bekend is dat de bacterie enkele maanden kan overleven op rubber, ijzer en meerdere jaren op hout, soms wel meer dan tien jaar. Zo bekeken is het niet zo raar dat opnieuw het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee aan het begin staat van een keten besmettingen. Begin dit jaar werd de ziekte daar ook al gevonden.

Voor een pootgoedexporterende natie als Nederland betekent elke ringrotvondst Groot Alarm. Alle besmette knollen moeten worden gevonden en vernietigd, alle plekken waar de bacterie kan achterblijven moeten worden ontsmet. Dat kost een hoop, maar alles beter dan dat over een paar maanden in Noord-Afrika of op de Zeeuwse klei plotseling veel planten gaan wegvallen.

De bestrijding van veroorzaker Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus is verplicht en verloopt via strakke protocollen. Zeker in de wetenschap dat ringrot niet schadelijk is voor de volksgezondheid, mag het pootaardappelbedrijfsleven zich gelukkig prijzen dat ringrot nog steeds een ‘quarantaineziekte’ is. Ook nu, met het bekend worden van nieuwe besmettingen, klinkt hier en daar weer het geluid dat wettelijke richtlijnen en wetgeving voor ringrot net zo min nodig zou zijn als voor phytophthora. Dat zou een gevaarlijke ontwikkeling zijn, met zeer grote risico’s voor Nederland.

Beheer
WP Admin