AlgemeenNieuws

Bleker heft schorsing neonicotinoïden op

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker heeft besloten een aantal insectenbestrijders voor niet-professioneel gebruik op basis van de werkzame stof imidacloprid weer toe te laten.

De staatssecretaris had het gebruik van een drietal middelen voorlopig verboden, hangende een onderzoek naar de schadelijkheid voor bijen. In twee brieven aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de vragen rondom de schadelijkheid van neonicotinoïden voor bijen en andere aspecten rondom de regels voor bestrijdingsmiddelen.

Bij de geschorste middelen wordt de gebruiksaanwijzing zo aangepast, dat op het etiket komt te staan dat het product niet op bloeiende of in de buurt van bloeiende planten en onkruiden mag worden toegepast. Het College voor de Toelating van Biociden en Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) heeft 55 middelen opnieuw beoordeeld, waarbij speciaal gekeken is naar de effecten op de gezondheid van bijen. Voor 39 middelen stelde het CTGB vast dat er geen reden is in te grijpen in de toelating. Voor dertien middelen is in overleg met de toelatingshouder gekozen voor een aanpassing van het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing. Volgens het CTGB is op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur niet aangetoond dat neonicotinoïden en fipronil bijdragen aan de achteruitgang van bijen.

Bleker wil extra informatie verstrekken aan telers, gebruikers en voorlichters om uit te leggen hoe de regels zijn en wat de gevaren zijn van neonicotinoïden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gewasbescherming en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin