AkkerbouwAchtergrond

Bladluis in tarwe

Controleer uw gewas op bladluis, ook als u reeds een afrijpingsziektenbestrijding uitgevoerd heeft.

Voor een luisbestrijding dieper in het gewas is een juiste spuittechniek noodzakelijk, namelijk 300 tot 400 liter water per hectare in combinatie met een lage rijsnelheid. Kies als middel bij voorkeur voor Teppeki (0,14 kg/ha), dit spaart de natuurlijke vijanden.

Lees meer op www.kennisakker.nl.

Beheer
WP Admin