Foto: Fotopersburo Dijkstra RundveeNieuws

Bioboeren mogen dieren tijdelijk op stal houden

Controleorganisatie Skal accepteert het als biologische melkveehouders door omstandigheden hun dieren binnen houden.

De randvoorwaarden zijn dat er voor het rundvee niks meer in de wei staat om te vreten en dat de dieren door de weidegang eigenlijk meer aan de resterende graszode vernielen, dan dat ze er baat bij hebben.

Nog geen gangbaar in rantsoen voor rundvee

In Duitsland mogen biologische boeren als gevolg van voertekort al een deel gangbaar in hun rantsoen voor rundvee gebruiken. In Nederland is dat nog niet zo ver. Bionext, ketenorganisatie voor biologische productie, is bezig met inventariseren van de huidige situatie op gebied van voervoorraad bij de biologische bedrijven.

Skal geeft aan dat mede afhankelijk van die uitkomst uiteindelijk het ministerie van LNV moet besluiten tot eventueel toestaan van gebruik van gangbaar voer en ook moet aangeven in welke percentages dat zou mogen.

Beheer
WP Admin