AkkerbouwAchtergrond

Bintjes taboe door wratziekte

In Noord-Brabant is in aardappelen wratziekte ontdekt. Het Productschap Akkerbouw heeft een preventiegebied ingesteld. Daar mogen akkerbouwers geen Bintjes meer telen. De teelt van het ras Fontane wordt afgeraden.

In het Noord-Brabantse Luyksgestel heeft de voedselautoriteit NVWA in een partij aardappelen wratziekte aangetroffen. Als gevolg daarvan mogen in een straal van 10 kilometer rond Luyksgestel geen Bintjes of andere gevoelige rassen meer worden geteeld. De NVWA vond de ziekte tijdens het reguliere onderzoek op bruin- en ringrot.

Het Productschap Akkerbouw (PA) heeft een preventiegebied ingesteld rond het besmette perceel. In het preventiegebied mogen alleen aardappelrassen worden geteeld met een resistentiecijfer van 6 of hoger, zegt PA-medewerker Bert Waterink. ”Er kunnen dan nog meer dan honderd rassen worden geteeld. Maar Bintje valt af, en nog enkele andere rassen. De beperking gaat in vanaf de teelt van 2013. Mogelijk hebben telers al pootgoed besteld voor teeltjaar 2012 of zelf pootgoed geteeld.”

In Nederland komen vier fysio’s (typen) voor. In Zuidoost-Nederland komt alleen fysio 1 voor. In Noord- en Oost-Nederland gaat het om de fysio’s 2, 6 en 18. Waterink: ”Tegen fysio 1 hebben de meeste rassen het hoogste resistentiecijfer 9 of 10. Wij adviseren de telers in het gebied alleen rassen met de hoogste resistentie te telen. Dat geeft het minste risico op verspreiding.”

Het productschap heeft ruim 220 telers aangeschreven over de aanscherping. Waterink: ”Daar zitten ook telers bij buiten het preventiegebied die mogelijk land huren in het gebied.”

Wratziekte bij aardappelen wordt veroorzaakt door de bodemschimmel Synchytrium endobioticum. Het tast ook uitgangsmateriaal aan zoals bloembollen, bomen en vaste planten. De ziekte is hardnekkig en behoort tot de quarantaineziektes waarvoor strenge regels gelden.

Op een besmet perceel mogen in principe twintig jaar geen aardappelen worden geteeld. De teelt van uitgangsmateriaal is minimaal vijf jaar verboden. In een kleine zone rondom de besmetting (de bufferzone) mogen wel aardappelen worden geteeld, maar de rassen moeten volledig resistent zijn. Rond de bufferzone liggen de preventiegebieden waar minder strenge eisen gelden ten aanzien van resistentie.

De besmetting komt onverwacht, zegt voorzitter Adrie Bossers van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen. ”De ziekte is hier nooit gevonden.”

Bossers raadt telers aan hoogresistente rassen te gebruiken. ”De ervaring in andere preventiegebieden wijst uit dat dat verspreiding voorkomt. Dan valt ook het ras Fontane af, dat resistentie 6 heeft. Het is echter veiliger een ras te telen met een resistentie van 9 of 10. Ook raden we telers aan schone machines en apparatuur te gebruiken en alle sorteergrond terug te brengen naar het perceel waar het vandaan komt.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin