AlgemeenAchtergrond

Bij verdringing volgt nieuwe arbeidsmarkttoets

Als de opengestelde grenzen werkelijk tot verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt leidt, dan overweegt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsmarkttoets weer in te voeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Hoof gaat nauwlettend in de gaten houden of de werknemers uit de acht nieuwe EU landen de arbeidsmarkt gaan verstoren. Hij verwacht niet dat het zal gebeuren, maar wil de mogelijkheid open houden om bij ernstige verstoring van de arbeidsmarkt in te grijpen.

Het kabinet heeft eind maart besloten vanaf 1 januari 2007 over te gaan tot vrij verkeer van werknemers uit onder andere Polen. Werknemers uit die landen moeten dan gelijk behandeld worden als werknemers als Nederland. Ze hebben ook geen tewerkstellingvergunning meer nodig.

Vanaf 1 mei is het al eenvoudiger een tewerkstellingvergunning te krijgen. Of er nog eisen komen voor de beloning en huisvesting van de betrokken werknemers bekijkt het CWI nog. Het verdwijnen van de arbeidsmarkttoets bespaart veel tijd en administratieve rompslomp. Er hoeft niet meer eerst naar een geschikte Nederlandse kandidaat worden gezocht. Daarnaast verwacht de staatssecretaris een dalende werkloosheid en een stijging van het aantal vacatures.

Er zal vooral gelet worden op het aantal tewerkstellingvergunningen die het CWI afgeeft en de ontwikkeling van de werkloosheid. Mocht dit in een sector leiden tot veel werkloze Nederlanders dan kan dat ervoor zorgen dat de arbeidsmarkttoets er weer komt. In eerste instantie tussen 1 mei 2006 en 1 januari 2007, maar ook daarna wil de staatssecretaris de mogelijkheid houden.

Eerder zijn er al maatregelen genomen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Zo krijgt de Arbeidsinspectie de bevoegdheid om ontduiking van het minimumloon aan te pakken en gaan de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst nauwer samenwerken om zwart werk aan te pakken.

Lees ook Grenzen voor polen pas in 2007 open

Beheer
WP Admin