VarkensAchtergrond

‘Bij ons geen korting op luxe varkens’

De Belgische slachterij Covavee verwerkt luxe varkens, 58 tot 62 % vlees. Voor 2011 moet de wekelijkse aanvoer met 10.000 dieren omhoog.

Het coöperatieve Covavee slacht wekelijks 27.000 varkens op zijn locaties in Meer (B) en Wijtschate (B). In België is hij marktleider. Carniportion, onderdeel van Covavee maakt het vlees ‘schapklaar’ voor de binnenlandse retail. In Zottegem (B) staat een moderne fabriek die wekelijks 1.200 runderen slacht. Algemeen directeur Luc Verspreet en zijn directieteam hebben glashelder voor ogen hoe hun coöperatie er in 2010 uit moet zien.

Wie is Covavee eigenlijk?
,,Wij zijn de grootste partij in België. In de jaren negentig slachtten we wekelijks 40.000 varkens. Als gevolg van de dioxine crisis is dat aantal rond de eeuwwisseling tot 25.000 gereduceerd, daar zitten we nu weer boven. De helft van ons vlees blijft in België. Voor de andere helft richten we ons hoofdzakelijk op de Duitse markt, Oost- en Zuid-Europa. Bestemmingen in Azië zijn voor ons bijzaak. De marges staan niet in verhouding tot de risico’s daar.”

Hoe zit de coöperatie in elkaar?
,,Nieuwe leveranciers vragen wij na het eerste jaar hun kapitaal te storten, van te voren stemmen we altijd met de varkenshouder af wat reëel is. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal varkens dat een boer jaarlijks levert. Leveranciers die niet volledig gestort hebben lopen de nabetaling mis.”

Wat zijn de plannen?
,,De aftrap van ons meerjarenplan was in 2007. In stappen willen we toe naar 2 locaties die wekelijks beide 20.000 varkens aankunnen. Die omvang staat het toe efficiency te combineren met flexibiliteit. Faalkosten blijven dan minimaal. Niks ten nadele van de grote spelers maar ‘mega bedrijven, mega rampen’. Grote slachterijen ondergaan momenteel net zo hard de pijn van de slechte markt als wij. Zij kunnen voor zichzelf het tij ook niet keren.”

Waar haalt u die extra varkens vandaan?
,,In Vlaanderen zitten zo’n 3 tot 4 miljoen varkens die aan ons profiel voldoen. Maar extra Nederlandse dieren zijn zeker welkom. Varkens tussen de 58 en 62 % vlees die elders in de korting vallen doen dat bij ons niet. We sturen sterk op vleeskwaliteit. Op de bulk, varkens tussen 56 en 58 % vlees kunnen wij ons niet onderscheiden van jongens als Vion en Danish-Crown, onze opdracht is juist een alternatief te zijn.”

Levert dat ook meer op?
,,Wij kiezen nadrukkelijk voor een niche markt met luxe vlees. Klanten kunnen bij ons iedere gewenste snit krijgen.” De klant wil gewaardeerd worden en daar doen wij alles voor, ieder moment van de dag. Dat betaalt zich zeker uit, ook naar de varkenshouder toe”

Wanneer verkopen jullie vlees onder eigen naam?
Daarvoor is onze invloed nog te klein. De varkenshouderij ondergaat momenteel een structuurwijziging. Binnen 5 jaar ziet de ook Belgische slacht- en vleessector er anders uit. Dan kunnen we die stap waarschijnlijk wel zetten. Tot slot zien wij voor de varkenshouderij in België en Nederland zeker perspectief, waaraan wij zeker zullen bijdragen”

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin