VarkensNieuws

Beter leven voor 4 miljoen varkens

Leidschendam – De Nederlandse supermarkten, verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), hebben overeenstemming bereikt met de Nederlandse varkensvleessector over verdere verduurzaming van al het verse varkensvlees.

Deze was vertegenwoordigd door LTO en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). De partijen geven met de overeenkomst invulling aan de uitvoeringslijn van het Verbond van Den Bosch.

Voor de primaire sector betekent de overeenkomst bovenwettelijke eisen op het gebied van dierwelzijn en gezondheid. Uiterlijk in 2015 moeten de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal hebben. Vleesvarkens krijgen 25 procent meer ruimte en gespeende biggen 50 procent. Het couperen van staarten wordt beperkt, de staart wordt zo lang mogelijk gehouden om natuurlijk gedrag te bevorderen. Het slijpen van tanden wordt zo goed als uitgesloten. De speenleeftijd moet gemiddeld 28 dagen bedragen. Het stoppen met castreren wordt per 2014 verboden in plaats van in 2015. Er komt een strengere controle op de kwaliteit van het drinkwater.

Op het gebied van gezondheid wordt versterkt ingezet op vermindering van het gebruik van antibiotica. Dit dient per 2015 verlaagd te zijn met 70 procent ten opzichte van 2009.

Verder is afgesproken dat uiterlijk in 2015 in het voer 100 procent verantwoorde soja wordt gebruikt. Er zijn samen met Natuur en Milieu normen gedefinieerd voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en fijn stof.

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming is zeer verheugd: “Toen Albert Heijn in 2011 als eerste overstapte op diervriendelijker geproduceerd varkensvlees ging het al om 1 miljoen varkens. Met de nu aangekondigde stap hebben maar liefst bijna 4 miljoen varkens een beter leven.”

Maarten Rooijakkers van LTO over de aangekondigde stappen: “Onze leden zullen de CBL-inkoopvoorwaarden op waarde weten te schatten en de hogere eisen als een kans zien om een betere prijs voor hun varkensvlees te krijgen van de Nederlandse supermarkten.” In de inkoopvoorwaarden is geen model afgesproken over de toegevoegde waarde of dus garanties voor een meerprijs.

Via bestaande certificeringssystemen, zoals IKB en GlobalGAP, gaan onafhankelijke partijen controleren of de afgesproken criteria voor duurzamer varkensvlees zijn ingevoerd.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin