Partner
Foto: Bestico RundveePartner

Bestico: biologisch vliegen bestrijden met nuttige insecten

Steeds meer veehouders ontdekken biologische vliegenbestrijding als natuurlijk alternatief voor chemische plaagbestrijding. Een beproefde strategie is het inzetten van nuttige insecten, de meest effectieve en duurzame methode om vliegen in en rond de stal te bestrijden. Hoe werkt het?

Veehouderijen zijn een ideale broedplaats voor hinderlijke vliegen; de overvloed aan vochtige en eiwitrijke mest bieden de ideale omstandigheden voor vliegenpopulaties om zich in razendsnel tempo te ontwikkelen.

Bestico’s geïntegreerde vliegenbestrijdingssysteem

Er is een natuurlijke oplossing voor elke levensfase van ongewenste vliegen in en rondom de stal. Door op tijd de eerdere levensfasen aan te pakken voorkom je een vliegenuitbraak. Een succesvolle aanpak van biologische vliegenbestrijding is gebaseerd op strategisch geplande uitzettingen. Werk altijd aan het opbouwen van een natuurlijke balans tussen de populatie met natuurlijke vijanden en ongewenste vliegen.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Er is een natuurlijke oplossing voor elke levensfase van ongewenste vliegen in en rondom de stal. Door op tijd de eerdere levensfasen aan te pakken voorkom je een vliegenuitbraak. - Afbeelding: Bestico
Er is een natuurlijke oplossing voor elke levensfase van ongewenste vliegen in en rondom de stal. Door op tijd de eerdere levensfasen aan te pakken voorkom je een vliegenuitbraak. - Afbeelding: Bestico

Om dit evenwicht te behouden, is een regelmatige herhaling van uitzetten met natuurlijke vijanden nodig. De benodigde dosering en frequentie worden bepaald en vastgelegd in een uitzetprotocol. Zo houd je de ontwikkeling van ongewenste vliegen onder controle.

De sleutel tot succesvolle vliegenbestrijding is een preventieve aanpak bij de bron. Ons geïntegreerde vliegenbestrijdingssysteem is een unieke aanpak. We zetten verschillende soorten nuttige insecten en vliegenvallen in om elke levensfase van de ongewenste vlieg aan te pakken.

  • Biomite (roofmijten tegen vliegeneieren); Roofmijten eten eieren en jongste larven.
  • Biofly (roofvliegen tegen vliegenlarven); Larven van de roofvlieg jagen achter de larven van ongewenste vliegen aan in drijfmest en eten deze op.
  • Biopar en Biowasp (sluipwespen tegen vliegenpoppen); Sluipwespen (1-3 mm groot) leggen eitjes in vliegenpoppen in (pot)stallen met stro, vlas en mesthopen. De eitjes transformeren in sluipwesplarven. Deze voeden zich met de inhoud van de pop. Zo komen er geen nieuwe vliegen meer uit, maar wel nieuwe volwassen sluipwespen.
  • Appibuster (vliegenval); Een innovatieve vliegenval om volwassen vliegen weg te vangen rondom het erf. In combinatie met Appibuster lokmiddel is het uiterst effectief voor het vangen van grote hoeveelheden volwassen vliegen.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Bestico zet verschillende soorten nuttige insecten en vliegenvallen in om elke levensfase van de ongewenste vlieg aan te pakken. - Afbeelding: Bestico
Bestico zet verschillende soorten nuttige insecten en vliegenvallen in om elke levensfase van de ongewenste vlieg aan te pakken. - Afbeelding: Bestico

Informatie

Wilt u meer informatie of een uitzetschema op maat aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Beheer
WP Admin