VarkensOpinie

Beren kieken

Toen wi’j jong waar’n ging’n wi’j noar buut’n he’n brommers kieken. Dinsdag 26 maart ku’j bi’j oons beren kiek’n. Ok wurd d’r een swien eslacht veur ’n nobel doel.

Wie niet uit het Oosten komt, kan op Google opzoeken wat ‘brommers kieken’ inhoudt. Ook Normaal/Jovink zingt erover. Dinsdagavond 26 maart is het bij ons echter beren kieken. Tijdens de thema-avond Markt zijn de zojuist aangeschafte German Piétrain KI-beren te bekijken. Onze huisslager Kouwen, vele malen bekroond tot beste en meest duurzame slager, snijdt het net daarvoor geslachte varken uit eigen stal vakkundig af en geeft tekst en uitleg. Het vlees kan geproefd worden en op het buitenterrein staat innovatief varkenstransport centraal. Van zeven tot acht uur is zowel de varkenshouderij als de burgerij uitgenodigd.

Maximale verwaarding

Piet Thijsse, voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV, verzorgt deze avond om acht uur de inleiding Maximale verwaarding van varkens en biggen. Hij gaat in op alle facetten van handel en hoe de varkenshouder zelf de belangrijkste rol vervult in het aanbieden van een hoogwaardig varken dan wel big. Daarna begint een bedrijvencarrousel, waarbij deelnemers in gesprek kunnen met de varkenshandel en organisaties als NBHV, UniFar en NVV.

Big Challenge

De thema-avonden worden aangeboden door FarmFocus en zijn mogelijk gemaakt door onze loyale kennispartners die jaarrond een stand in de showroom hebben staan. Samen staan we sterk en zo hebben we samen middels een melkbus en andere acties eerder al veel geld bijeengebracht voor het goede doel. Na afloop van de thema-avond wordt het geslachte varken op unieke wijze volledig diepvriesklaar geveild. De opbrengst komt geheel ten goede aan Big Challenge en wordt aangeboden door onze huisslager Kouwen en FarmFocus. Van harte welkom.

bron: FarmFocus

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen