Beregening. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Beregeningsverbod voor overdag in Hunze en Aa‘s

Waterschap Hunze en Aa’s heeft vrijdag 7 augustus per direct een verbod ingesteld om overdag te beregenen.

Dit beregeningsverbod geldt van 7.00 tot 19.00 uur voor een deel van het werkgebied dat het noordoosten van Drenthe en het zuidoosten van Groningen beslaat. Het gebied waar nu een verbod geldt, is ruwweg de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Het precieze gebied is aangegeven op deze kaart.

Grenzen aanvoercapaciteit water bereikt

Door het warme, zonnige en droge weer verdampt er veel water en wordt volop beregend. Gevolg is dat het schap in een groot deel van het gebied tegen de grenzen van de aanvoercapaciteit aanlopen.

Met het vooruitzicht dat dit weertype de komende week aanhoudt, is het nodig om zuinig om te gaan met het beschikbare water. ’s Avonds en ’s nachts beregenen draagt hieraan bij omdat er dan minder van het beregende water verdampt dan overdag.

Daarnaast roept het schap boeren op om niet meer te beregenen dan strikt noodzakelijk. Het beregeningsverbod geldt dus van 07.00 tot 19.00 uur, voor de beregening uit oppervlaktewater voor alle gewassen.

Beheer
WP Admin