AlgemeenAchtergrond

Beperkte ventilatie loont bij lage gasprijs

Beperkte ventilatie bij energiearme groentegewassen als sla, radijs en andijvie kan lonen bij lage energieprijzen.

Hoge gasprijzen maken het aanhouden van hoge stooktemperaturen niet aantrekkelijk, zeggen onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Bleiswijkse onderzoekers bekeken de mogelijkheden van beperkte ventilatie, naar aanleiding van positieve ervaringen van Belgische sla-telers. In een proefopstelling bekeken ze de ontwikkeling van verschillende soorten sla, radijs en andijvie in een kas die pas werd geventileerd bij een kastemperatuur van 28 graden Celsius. De aangehouden stooktemperatuur waren overdag 14 graden en ’s nachts 7 graden. De resultaten werden vergeleken met een normaal geventileerde kas waarin dag- en nachttemperatuur respectievelijk 10 en 6 graden was.

Voordeel van beperkt ventileren is een verkorte teeltduur, waardoor het mogelijk is meer teeltrondes te realiseren. Met beperkt ventileren worden kassen niet of alleen aan de luwe zijden gelucht. Daardoor komt de relatieve luchtvochtigheid in de kas niet opeens op een laag niveau.

De maatregelen hebben ook effect op de kwaliteit van het gewas. In radijs constateerden de onderzoekers dat de knollen groter en zwaarder waren en het blad langer. De knollen waren veel meer voos dan bij de normaal geventileerde kas. Beperkt ventileren versnelt de oogst met een week.

De slakroppen waren in de beperkt geventileerde kas minder zwaar, wat opvallend was omdat de CO2-concentratie aanzienlijk hoger was. Inwendige rot speelt een rol. De snelle groei lijkt ten koste te gaan van het droge-stofgehalte. Andijvie was bij beperkt ventileren duidelijk eerder oogstbaar. Het verschil bedroeg meer dan veertien dagen. De andivie in de kas met beperkt ventileren vertoonde veel schot. Het gewas had een lager droge stofgehalte.