Foto: Henk Riswick RundveeAchtergrond

Bepaal nu herinzaai gras op zand- en lössgrond

Een goede beoordeling van het grasland is nu nodig om te bepalen of herinzaai nodig is. Dat stelt veevoerfabrikant ForFarmers op zijn website.

Zeker op zand- en lössgronden is dat van belang, want scheuren van gras op deze grondsoorten mag nog tot en met 31 augustus. Deze vernieuwing moet vooraf gemeld worden bij RVO.nl. Als tot scheuren wordt overgegaan, geldt een korting op deze percelen van 50 kilo per hectare op de stikstoftotaalnorm.

Op klei en veen mag gescheurd worden tot en met 15 september. Bij herinzaai op klei en veen mag het gras alleen bemest worden als het stikstofniveau te laag blijkt na het nemen van een scheurmonster.

Vaker gras vernieuwen op zand en löss

Op zand- en lössgronden is wellicht vaker dan normaal vernieuwing van gras nodig. Deze gronden zijn van nature al gevoeliger voor droogte. Bovendien komen deze grondsoorten vooral voor in het Zuiden en Oosten, gebieden die veel minder neerslag hebben gekend dan andere gebieden in Nederland.

Gras herinzaaien? Hanteer deze vuistregels

ForFarmers hanteert de volgende vuistregels:

  • bij meer dan 80% goede grassen is hooguit onkruidbestrijding nodig
  • tussen 60% en 80% is doorzaaien de beste maatregel
  • bij minder dan 60% goede grassen is scheuren en vernieuwen de enige juiste optie
Beheer
WP Admin