AlgemeenNieuws

Bens: tijdelijke uitruil fosfaat- en varkensrechten

Uden – DLV-directeur Paul Bens pleit voor tijdelijke uitruil van fosfaat- en varkensrechten voor 2016. Volgens Bens kunnen beide sectoren hier voordeel bij hebben.

Bens doet zijn uitspraken in een interview in Nieuwe Oogst.

Warme sanering varkenshouderij

Volgens Paul Bens is dit het moment om de melkvee- en varkenshouderij een impuls te geven. Dit kan door met behulp van melkveegeld de varkenshouderij warm te saneren. Bens acht de tijd rijp voor een ingrijpende herijking van de varkenssector met behulp van de melkveehouderij. Dit kan door tijdelijk de schotten tussen de veehouderijsectoren te openen voor vrijwillige en beperkte uitruil van fosfaat.

Geen problemen vanuit Brussel verwacht

Volgens Bens levert een uitruil van 20 procent van de 8,8 miljoen varkensrechten 13 miljoen kilo fosfaatrechten voor de rundveehouderij op. Hij verwacht dat – zolang Nederland binnen het nationale fosfaatproductieplafond blijft – Brussel geen probleem maakt van een dergelijke herschikking tussen de varken- en rundveehouderij. Bens meent dat zo’n uitruil nog kan voor 1 januari 2016, mits snel een compromis komt over de voorwaarden.

Reductie van 15 tot 20 % varkensstapel voldoende

Varkenshouders kunnen uit vrije wil varkensrechten aanbieden tegen een bedrag dat zij nodig hebben om verantwoord te stoppen. Bens becijferde dat een reductie van 15 tot 20 procent varkens voldoende moet zijn om de voer- en mestafzetprijzen te laten zakken en de vleesprijzen te doen stijgen. Het geld dat de warme sanering opbrengt, zou besteed moeten worden aan de ondersteuning van mestverwerkingsinitiatieven, voerspoor en verbetering van de marktpositie.

Vitaliseringsplan veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken werken aan een vitaliseringsplan. Uitruil van fosfaat- en varkensrechten wordt mogelijk onderdeel van het plan.

Beheer
WP Admin