AlgemeenAchtergrond

Belgisch Fabrelac ontvangt weer volop

Het Belgische zuivelbedrijf Fabrelac staat driekwart jaar na het abrupte afscheid van de leveranciers weer volop in de belangstelling van boeren.

Reden is omdat het 4 cent per liter melk meer betaalt dan gemiddeld in België. Dit vertelt bedrijfsleider Jos Peters. Er zijn meer boeren die willen leveren dan waar plek voor is.

Begin 2009 moesten de boeren maar zien aan wie ze in het vervolg hun melk moesten leveren. Aan Vrebamel, of aan een ander bedrijf. Fabrelac wilde hen kwijt. De betrokken boeren waren verontwaardigd over deze stap en ging merendeels over naar het Nederlandse Steegro als afnemer. Diverse van hen keerden in de maanden daarop weer terug naar Fabrelac. Uiteindelijk heeft het bedrijf maar enkele maanden geen melk rechtstreeks van veehouders ontvangen, aldus Peters. Hij concludeerde in het voorjaar van 2009 dat het toch zin had om weer zelf melk te ontvangen en zo gebeurde.

Fabrelac produceert vooral Mozzarella-kaas en is daarmee onder meer een concurrent van Milcobel. Het bedrijf heeft een eigen kopersnummer sinds 1993, zegt Peters. Niet op naam van anderen. Hij kreeg in 2002 de leiding bij het bedrijf, maar dreigde in 2007 in de problemen te komen toen zuivelfabrikanten hem geen melk meer wilden verkopen. Er was krapte op de markt. Peters besloot zelf melk te ontvangen. “We hadden de afspraak gemaakt dat ik de hoogste melkprijs zou betalen, maar er zouden geen verplichtingen zijn over en weer. Ik doe geen schimmige zaken.” Peters hield zijn leveranciers aan de afspraken. In de loop van 2008 verslechterde de zuivelmarkt.

Peters informeerde de boeren daar naar eigen zeggen tijdig over. Eind 2008 was de prijs voor boerderijmelk zo laag dat Peters besloot niet verder te gaan met zijn leveranciers. “Ik had verder gekund, maar dan hadden ze uiteindelijk misschien maar 11 cent ontvangen, de prijs op de spotmarkt.” De boeren gingen in meerderheid over naar Steegro en Peters kocht zijn melk weer in op de spotmarkt, maar het aantal leveranciers groeit inmiddels weer, getrokken door de melkprijs.

Beheer
WP Admin