AlgemeenAchtergrond

Belasting grondwater beperkt maar niet afgeschaft

De algehele vrijstelling van de grondwaterbelasting in het Belastingplan 2006 geldt alleen als telers het opgepompte grondwater voor ten minste 90 procent gebruiken voor beregening van gewassen.

Beheer
WP Admin