AlgemeenAchtergrond

Belaste bestemmingswijzigingswinst ondergrond woning

Een gemeente koopt de ondergrond van een boerderij voor de inrichting van een bedrijventerrein.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat er sprake is van belaste bestemmingswijzigingswinst omdat bewoning van het verkochte is uitgesloten. De landbouwvrijstelling is niet van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Amsterdam de volgende:

Belanghebbende, X, is agrariër. In 1997 verkoopt hij de bij de boerderij behorende landbouwgrond aan een projectontwikkelaar waarbij voor 73 maanden een recht op voorgezet gebruik is overeengekomen. In september 1999 verkoopt X aan zijn neef de overige bij de boerderij behorende onroerende zaken, waaronder de woning, bedrijfsgebouwen en 0,6 hectare (onder)grond. In mei 2000 verkoopt X dezelfde onroerende zaken aan de gemeente voor een hoger bedrag. Bij de aanslagregeling IB 2000 past de inspecteur een winstcorrectie toe in verband met bestemmingswijzigingswinst. X bestrijdt de aanslag omdat hij meent dat hij de grond heeft verkocht aan zijn neef, die de grond zou hebben gekocht voor bewoningsdoeleinden zodat de ‘wonen = wonen jurisprudentie’ van toepassing is. De inspecteur is van mening dat X de grond aan de gemeente heeft verkocht die de grond wil inrichten als bedrijventerrein.

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De neef van X heeft schriftelijk verklaard dat hij aanvankelijk de woning etc. heeft (door)verkocht aan de gemeente maar dat deze overeenkomst uiteindelijk een overeenkomst is geworden tussen X en de gemeente met de afspraak dat het verschil in koopsom aan de neef wordt overgemaakt. Het hof leidt hieruit af dat de neef tegen vergoeding heeft afgezien van de rechten uit de koopovereenkomst met X, waarna X de woning etc. zelf heeft verkocht aan de gemeente. Door de verkoop heeft de woning niet langer een woonbestemming want in de koopovereenkomst heeft de gemeente opgenomen dat bewoning van het verkochte uitdrukkelijk is uitgesloten, bij voortgezet gebruik na 1 maart 2001. De verkoop brengt daarom voor wat betreft de ondergrond van de woning een te belasten bestemmingswijzigingswinst met zich mee. Het gelijk is aan de inspecteur.

Meer informatie:
Hof Amsterdam, MK III, 22 april 2010, nummer P08/01173

Beheer
WP Admin