AlgemeenAchtergrond

Beheerwijzer rekent weidevogelpakketten door

Animal Sciences Group heeft in samenwerking met Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe het programma “Beheerwijzer” ontwikkeld. Met dit programma kunnen veehouders doorrekenen wat de bedrijftechnische en economische gevolgen op het bedrijf zijn, als ze weidevogelpakketten op hun bedrijven toepassen.

De beheerwijzer berekent de voedertechnische en economische gevolgen van het aangaan van één of meerdere weidevogelpakketten. Doel van het programma is het snel inzicht krijgen in de bedrijfsgevolgen van het aangaan van 1 of meerdere pakketten op een deel van het grasland.

Naast de vergoeding voor het pakket, worden ook de gevolgen voor de productie en de voeding berekend worden. De cijfers worden vergeleken met een basissituatie zonder beheerspakketten. Bij de berekening wordt bepaald hoeveel voer en van welke kwaliteit van het grasland met een beheerspakket zal komen en of dit voer is in te passen in het bedrijf. Eventuele VEM-tekorten worden aangevuld met extra krachtvoer. Omdat beheersland minder bemest wordt, zal de korting op aankoop kunstmest ook worden meegewogen.

Op de uitvoerpagina wordt de ruwvoerproductie de krachtvoergift en eventuele aan- of verkoop ruwvoer weergegeven. Ook de zelfvoorziening, N-gift en loonwerkkosten worden weergegeven. Ook wordt de totale beheersvergoeding vermeld. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat andere zaken zoals de hoeveelheid bijvoeding met snijmaïs, het weidesysteem, de melkproductie en het quotum niet wijzigen.

Meer informatie Beheerwijzer

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin