RundveeNieuws

Behandelen subklinische mastitis loont

Ede – Koeien die na tweemaal een laag celgetal op de melkproductieregistratie een verhoging tonen van het celgetal moeten direct behandeld worden. De oorsprong van de verwekker moet dan wel een streptokok zijn of Staphpylococcus aureus. Dat zei Bart van den Borne op het UGCN symposium ’mastitis en antibiotica’ in Ede. Van den Borne promoveerde vorig jaar aan de Faculteit Diergeneeskunde.

Om goed zicht te krijgen op mastitis moet het bedrijf deelnemen aan drie- of vierwekelijkse melkproductieregistratie (MPR). Ook moeten de meest voorkomende mastitisverwekkers op het bedrijf vooral van koegebonden aard zijn. Vaak is dat Staphylococcus aureus. Verder moet het bedrijf actief de verspreiding van deze bacteriën tegengaan, bijvoorbeeld door dippen of het spoelen van melkstellen met heet water.

Om te weten of behandelen zinvol is zijn celgetal en bacteriologisch onderzoek maatgevend. Eerst wordt gekeken naar het individueel celgetal. Heeft een vaars tijdens de monstername voor MPR een celgetal van 150 of hoger (150.000 cellen per milliliter melk), of een koe een celgetal hoger dan 250, dan moeten de vorige twee MPR-uitslagen lager zijn geweest om in aanmerking te komen voor een behandeling van een nieuwe subklinische mastitis-infectie.

Eerst volgt bacteriologisch onderzoek aan alle vier de kwartieren. Wordt op basis van het onderzoek in een van de kwartieren S. aureus of een streptokok gevonden én is het kwartiercelgetal hoger dan 100, dan is behandelen zinvol volgens een bedrijfsbehandelplan dat samen met de dierenarts is opgesteld. Een subklinische S. aureus mastitis moet liefst meer dan drie dagen behandeltijd kennen.
Is het koecelgetal in een van de vorige twee monsternames wel verhoogd geweest, dan neemt de genezingskans van S. aureus af en lijkt behandelen minder zinvol.

Van den Borne onderkent dat het antibioticumgebruik eerst hoger wordt. Maar behandelen verlaagt de kans op transmissie van koe op koe en is er ook minder klinische mastitis. Dat past in het overheidsbeleid, dat zich richt op het terugdringen van het antibioticumgebruik.

De besparing in kosten voor een bedrijf met 100 koeien kan oplopen tot circa € 5.000,- per jaar.

Beheer
WP Admin