AlgemeenAchtergrond

Bedrijfstoeslag niet altijd samen met beheerpaketten

Om toeslagrechten te verzilveren moet de aanvrager over grond beschikken én daarop enige vorm van landbouwactiviteit uitoefenen. Natuurpakketen kunnen landbouwactiviteiten verbieden.

Op het LNV-loket publiceert Dienst Regelingen een overzicht van de beheerspakketten uit de SN en de SAN-regeling. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen gewone toeslagrechten en braaktoeslagrechten.

Gewone toeslagrechten kunnen combineren met de meeste pakketten van de Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (SAN), behalve enkele uitzonderingen. Braaktoeslagrechten kunnen juist niet combineren met de meeste SAN-pakketten, behalve een paar uitzonderingen. Gronden waarop de aanvrager een braaktoeslagrecht wil verzilveren, moeten altijd voldoen aan de definitie akkerland.

Meer informatie Overzicht SN-pakketten en toeslagrechten
Meer informatie Overzicht SAN-pakketten en toeslagrechten

Beheer
WP Admin