AlgemeenAchtergrond

Bedrijfsmatige exploitatie niet aannemelijk gemaakt

Aanspraak maken op cultuurgrondvrijstelling is alleen mogelijk indien sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van cultuurgtond. De enkele stelling dat in vergelijk met een eerdere peildatum niks is veranderd is onvoldoende om bedrijfsmatige exploitatie aannemelijk te maken. Dat heeft de Rechtbank van Middelburg bepaald.

Een man heeft een WOZ-beschikking ontvangen. Hij stelt dat deze niet klopt omdat het weiland dat bij de onroerende zaak behoort buiten de waardering moet blijven omdat de cultuurgrondvrijstelling van toepassing is. Slechts het dierenverblijf met ondergrond dient te worden gewaardeerd.

De heffingsambtenaar van de gemeente is het hier echter niet mee eens. Volgens hem is de waarde juist vastgesteld en moet het weiland bij de waardering worden betrokken. Dit omdat de man volgens hem geen boer is en niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de grond bedrijfsmatig geëploiteerd wordt.

De Rechtbank volgt de ambtenaar in deze zaak. Volgens haar is niet aannemelijk gemaakt dat er ten tijde van de waardepeildatum sprake was van een bedrijfsmatige exploitatie van het weiland. De stelling dat er sinds de vorige peiling niks is veranderd is daarvoor niet voldoende. Datzelfde geldt voor de stelling dat het weiland was verhuurd en dat de huurder een paard in de wei had staan.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Middelburg

Beheer
WP Admin