AlgemeenAchtergrond

BBZ soms gunstiger dan garantieregeling

Glastuinders met kredietbehoefte tot circa 180.000 euro kunnen in veel gevallen beter kiezen voor een krediet uit de gemeentelijke BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) dan met de nieuwe tijdelijke garantieregeling.

Volgens tuinbouwadviseur Peter Koning van Gibogroep zijn de voorwaarden voor BBZ voor deze kleinere kredieten aantrekkelijk. “Bij de garantieregeling kan de rente-opslag oplopen tot 4,5 procent. De rente op die lening kan daardoor uitkomen tussen de 9,5 en 10,5 procent. De BBZ-regeling rekent 8 procent rente.” De looptijd van de BBZ-regeling is vijf jaar en een beperkt deel hoeft niet te worden terugbetaald. Bij de garantieregeling moet na drie jaar het overheidsdeel worden afgelost.

Ook zijn er nog onduidelijkheden over de lange termijneffecten van financiering van de garantieregeling. ‘Wat gebeurt er met het restant? Dat wordt per geval bekeken, maar dat leidt wel tot risico’s.” De BBZ wordt soms ten onrechte aangemerkt als stoppersregeling, stelt hij.

Nadelen aan de BBZ-lening is dat de partner ook meetekend voor de lening. Bij de garantieregeling is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. Koning adviseert klanten met een hogere kredietbehoefte toch naar de BBZ-regeling te kijken, omdat met andere ingrepen als het verhogen van leverancierskrediet de regeling toch van toepassing kan zijn.

Beheer
WP Admin