AlgemeenOpinie

Bank moet bankieren en verder geen fratsen

‘De banken’ hebben het zwaar. Naast terechte kritiek zijn er niet-terechte verwachtingen.

Als schooljongens die een uitbrander krijgen, zo zaten de Nederlandse topbankiers afgelopen week bij de Tweede Kamer. Van de hautaine houding die het bankwezen tot voor kort kenmerkte, leek weinig over. Terecht. De bankencrisis en schandalen in eigen gelederen knakten de vier grootste banken.

Nu schikken ze zich mokkend naar strengere eisen vanuit de overheid en de EU, en de discussie over verdere aanscherping is nog lang niet voorbij. Daarbij is het imago van bankiers voor lange tijd bezoedeld. Ze staan te boek als graaiers, en denken met heimwee terug aan de tijd dat hun beroep te boek stond als een dor vak waarin geen avontuur zat.

Intussen wordt wel veel verwacht van ‘de banken’. Ze moeten niet alleen zo goedkoop mogelijk geld verstrekken, maar ook nog eens de economie aanjagen. Tegelijk verwachten aandeelhouders en leden weer mooie rendementen. Het lijkt soms alsof ze alle kwaad op hun geweten hebben en bovendien de wereld moeten redden.

Zo was de banktop in Den Haag op het matje geroepen om uit te leggen waarom de kredietverlening zo stroef gaat. Laat dat nu mede een gevolg zijn van strengere eisen vanuit de overheid. Terecht wil die dat banken buffers opbouwen, zodat ze zelf risico’s kunnen opvangen in plaats van te leunen op de belastingbetaler. Banken zijn té belangrijk om aan hun lot over te laten. Echte alternatieven voor financiering zijn er nauwelijks, ondervinden ondernemers die ‘nee’ krijgen te horen.

Maar terwijl banken worden gehekeld om het feit dat ze te veel risico namen, wordt ook constant een beroep op hen gedaan om de nek uit te steken. Op een bijeenkomst van boeren in Raalte (Ov.), afgelopen week, moest Rabo-directeur Ruud Huirne verschillende keren uitleggen waarom zijn bank niet actiever is in het stimuleren van duurzaamheid. Het antwoord is even simpel als terecht: ieder zijn rol. De ondernemer onderneemt, de bank bankiert. Schitteren in bescheidenheid, dat is wat bankiers past, en verder geen fratsen.

Beheer
WP Admin