Foto: ANP AlgemeenNieuws

Bakel moet omgevingsvergunning geitenstal behandelen

De gemeente Gemert-Bakel heeft eind 2016 ten onrechte de aanvraag van een omgevingsvergunning eerste fase (bouw) van geitenstallen in Bakel niet in behandeling genomen. Tot dat oordeel komt de Raad van State deze week in een uitspraak.

Het plan van de boer is om op zijn varkenshouderij de bestaande varkensstal te slopen en daarvoor in de plaats 2 nieuwe stallen te bouwen voor het houden van 2.500 melkgeiten. Daarnaast wil de Bakelse veehouder ter plekke een melkgebouw, voersilo’s en een sleufsilo realiseren. De reden om de vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen was voor de gemeente het feit dat er geen aanmeldnotitie milieueffectrapportage (mer) bij de aanvraag was gevoegd. In de ogen van de gemeente was dat een vereiste volgens de Wet milieubeheer. De rechtbank Oost-Brabant was het in februari 2018 eens met de boer uit Bakel. Het mer-beoordelingsbesluit moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden ingediend.

RVS heeft ander standpunt

De RvS ziet het echter anders. Puur de activiteit ‘bouw’ valt niet onder de Wet milieubeheer. Dat de activiteit ‘bouwen’ en ‘oprichten van een inrichting’ onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maakt de conclusie niet anders, aldus de RvS. De gemeente Gemert-Bakel zal zich alsnog moeten buigen over de aanvraag van de omgevingsvergunning van de boer uit Bakel.

Beheer
WP Admin