AkkerbouwAchtergrond

‘Baat bij draagvlakonderzoek’

Het Productschap Akkerbouw wil dit jaar het onderzoek uitvoeren naar het draagvlak bij de heffingbetalers. Binnenkort start een pilot om het echte onderzoek te testen, zegt secretaris Matthé Elema. “Het productschap heeft baat bij een degelijk draagvlakonderzoek.”

Waarom doet het Productschap Akkerbouw onderzoek naar het draagvlak onder heffingbetalers?
“De politiek zet vraagtekens bij de democratische legitimiteit van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. De stem van de achterban wordt wel gehoord via de organisaties die in de besturen zitten. Maar er zijn geen verkiezingen en niet alle ondernemers zijn lid van een organisatie. Het onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre ondernemers de productschappen willen behouden.”

Waarom voert het Productschap Akkerbouw (PA) binnenkort een pilot uit voorafgaand aan het draagvlakonderzoek?
“We willen testen of de vragen in het draagvlakonderzoek begrijpelijk zijn en of de toelichting bij het onderzoek duidelijk is.”

Is de pilot bedoeld om het echte onderzoek te kunnen sturen?
“Beslist niet. Het ministerie van Sociale Zaken stelt strikte eisen aan het draagvlakonderzoek. Sommige vragen zijn verplicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Bartels, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in evaluatieonderzoek. De Sociaal Economische Raad houdt toezicht op de uitvoering. Ook als productschap hebben wij baat bij een degelijk onderzoek. De pilot is alleen bedoeld om het echte draagvlakonderzoek beter te kunnen uitvoeren.”

Wanneer wordt het echte draagvlakonderzoek gehouden?
“Binnenkort komt er een algemene maatregel van bestuur van het ministerie van Sociale Zaken. Daarin staat wanneer het moet zijn afgerond. Wij willen het onderzoek dit jaar uitvoeren.”

Het Productschap Akkerbouw beslaat verschillende sectoren. Hoe houdt het onderzoek daar rekening mee?
“We splitsen het onderzoek in vier delen: akkerbouwers, bakkerijsector, verwerkers en handel. Alleen het onderzoek in de aardappelhandel wordt uitgevoerd door het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische groothandel. En het is de bedoeling dat het onderzoek onder de supermarkten komt te liggen bij het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel.”

Gaat het draagvlakonderzoek positief uitpakken voor het PA?
“Daar loop ik niet op vooruit. Het is uiteraard wel zo dat we onze activiteiten voortdurend bespreken met ondernemers. Als we verrast worden door de uitkomst, dan hebben we in het verleden iets niet goed gedaan.”

Als het onderzoek positief uitpakt, is de politieke discussie over de PBO’s dan ten einde?
“Dat is aan de politiek.”

Beheer
WP Admin