AlgemeenAchtergrond

Avebe investeert dit boekjaar recordbedrag in onderneming

Er komt de komende jaren veel af op de Europese aardappelzetmeelsector. Het gaat nu goed met Avebe, zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen. ”Maar de recessie duurt voort. We moeten alert blijven.”

De Europese aardappelzetmeelindustrie verandert de komende jaren. Een verdere concentratie van bedrijven ligt voor de hand, zegt Bert Jansen, bestuursvoorzitter van Avebe. ”Dat zag je in de zuivel ook. De productiecapaciteit daalde pas na een forse schaalvergroting. Over tien jaar is de structuur van de aardappelzetmeelindustrie in de EU niet meer dezelfde als nu.”

Niet dat Avebe concrete plannen heeft voor schaalvergroting, zegt Jansen. ”Wij werken al samen met National Starch bij het verkopen van onze producten in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Met DSM werken we samen in het vermarkten van Etenia, een grondstof voor de voedingsmiddelenindustrie.”

Er komt de komende jaren veel af op de Europese aardappelzetmeelsector. Vanaf de oogst van 2012 zijn de bedrijfstoeslagen ontkoppeld van de aardappelteelt. Telers ontvangen dan de toeslag, ook als ze geen zetmeelaardappelen telen. Voor Avebe verdwijnt de evenwichtspremie van jaarlijks 15,2 miljoen euro. En de minimumprijs voor zetmeelaardappelen wordt afgeschaft.

Avebe bereidt zich al jaren voor op de nieuwe situatie, zegt Jansen. ”Avebe heeft in 2006 een strategie ontwikkeld. We streven naar een zo laag mogelijke kostprijs. Avebe richt zich op het ontwikkelen van nieuwe producten. En we richten ons vooral op afzetmarkten waar we een hogere toegevoegde waarde kunnen realiseren.”

Om hier verder aan te werken investeert Avebe dit lopende boekjaar (2011/2012) 45 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als het bedrijf in één jaar afschrijft op bezittingen. Jansen: ”Dat is inderdaad erg veel. Avebe heeft nog nooit zo’n groot bedrag in één boekjaar geïnvesteerd. Maar we hebben tijdens de vorige recessie de investeringen op een laag pitje moeten zetten vanwege de moeilijke economische omstandigheden. We gaan dit boekjaar achterstallig onderhoud wegwerken. We investeren verder in automatisering, gaan de voedingsmiddelenfabriek in Ter Apelkanaal vervangen door een nieuwe. We investeren in ons kweekbedrijf Averis om de productie per hectare te verhogen door minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. En we overwegen de productiecapaciteit van Solanic te vergroten, maar over dit laatste is nog geen definitief besluit genomen.”

Dochterbedrijf Solanic is in 2007 opgericht om eiwitten uit de aardappelen te winnen en te verhandelen. Jansen stelt dat Solanic na de opschaling niet langer een proeffabriek is. ”Dan zou Solanic kunnen bijdragen aan de winst. Maar de productie is ook na de opschaling niet heel groot. We willen Solanic stap voor stap uitbouwen. Het kost al gauw acht tot tien jaar om een nieuw product te ontwikkelen en daar een afzetmarkt voor op te bouwen. Verder is er een pilot gaande voor biovergisting en het verlagen van de energiekosten.”

Strategie

De vijf jaar geleden ingezette strategie en de enorme investeringen dit boekjaar moeten Avebe klaarmaken voor de nieuwe situatie in boekjaar 2012/2013 zonder koppeling, evenwichtspremie en minimumprijs voor zetmeel-aardappelen. Jansen: ”We hebben al eerder aangegeven dat we de vaste aanvoer van aardappelen gaan beperken tot 80 tot 90 procent. Daar hebben we afgelopen boekjaar al mee kunnen werken omdat de oogst door het matige groeiseizoen maar 80 procent opleverde van de normale hoeveelheid aardappelen. We hebben 60 procent van onze productie kunnen afzetten op de voedingsmiddelenmarkt, waar de marges hoger zijn dan bij afzet in de papier- of industriesector.”

Ondanks de krimp van de vaste aanvoer verwacht Jansen dat het areaal zetmeelaardappelen in Nederland gelijk kan blijven. Het areaal in Duitsland is al gekrompen de laatste jaren. Avebe verwerkt dit seizoen ruim 65.000 hectare zetmeelaardappelen, waarvan tweederde in Nederland is geteeld en eenderde in Duitsland.

Of het areaal stabiel blijft is aan de telers. Zij blijven alleen zetmeelaardappelen telen als Avebe de uitbetalingsprijs aantrekkelijk houdt. Akkerbouwers behouden immers ook na de ontkoppeling hun toeslag. Jansen: ”Onze referentie is wat een akkerbouwer kan verdienen met tarwe. Hij maakt meerkosten om aardappelen te telen. Daarom richt Averis zich ook op het verhogen van de hectareopbrengsten met minder middelen.”

Hoopgevend is dat het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2011/2012, dat 1 augustus begon, goed is verlopen. Op basis daarvan verwacht Jansen dat de halfjaarcijfers tevreden stemmen. ”Als de tweede helft van dit boekjaar net zo goed verloopt als de eerste helft, zal Avebe net zulke mooie cijfers laten zien als afgelopen boekjaar 2010/2011. Ondanks de economische crisis die nog steeds voortduurt.”

In 2010/2011 boekte Avebe een netto-resultaat van 19,8 miljoen euro. Daarnaast is 25 miljoen euro gereserveerd voor voorzieningen (zie kader). Jansen: ”We hebben een uitstekend boekjaar achter de rug. En dit boekjaar verloopt tot nu toe ook goed. Maar ook al gaat het nu goed, we moeten buitengewoon alert zijn dat we de kosten verder verlagen en de afzet van producten met toegevoegde waarde vergroten. Dat is een hele klus die we moeten afmaken, terwijl we niet weten welke invloed de nieuwe recessie op Avebe zal hebben.”

Avebe heeft uitstekend boekjaar achter de rug

Avebe heeft afgelopen boekjaar 2010/2011 een netto-resultaat geboekt van 19,8 miljoen euro. Dat is ruim zeven keer zoveel als de 2,8 miljoen euro die Avebe in boekjaar 2009/2010 overhield ná belastingen. De omzet steeg 0,8 procent naar 525,1 miljoen euro.

Naast het gerealiseerde netto-resultaat heeft Avebe een voorziening getroffen van 25 miljoen euro. Dat is deels bedoeld voor de reorganisatie de komende twee jaar voor nog eens 150 arbeidskrachten, zoals in het verleden is afgesproken met de vakbonden. De voorziening is ook bestemd voor de sloop van gebouwen.

De prestatieprijs voor de telers bedraagt € 67,32 per ton zetmeelaardappelen. Dat is inclusief 10 euro markttoeslag en een nabetaling, die 15 december aan de ledenraad wordt voorgelegd. Vorig boekjaar bedroeg de prestatieprijs € 46,84.

Avebe verwacht een nabetaling van 98 euro per aandeel. Gewoonlijk voegt Avebe de rest van het netto-resultaat toe aan het eigen vermogen. Avebe gaat het geld dit boekjaar echter gebruiken om de rest van de certificaten op te kopen die in de jaren negentig zijn uitgegeven toen telers financiering aan Avebe verschaften, zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen. ”Avebe heeft leden met en zonder deze certificaten. We willen toe naar één soort leden.”

Jansen vindt dat Avebe een uitstekend boekjaar achter de rug heeft. ”We hebben hogere verkoopprijzen kunnen realiseren op onze afzetmarkten. De producenten van graanzetmeel hadden te maken met hogere inkoopprijzen van graan. Daarnaast was er minder aanbod van aardappelzetmeel. Zo heeft Avebe in 2010/2011 maar 80 procent van de normale hoeveelheid aardappelen binnengekregen. En ons beleid van kostenbesparingen werpt zijn vruchten af.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin