Over deze auteur

Teo Wams

directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten

(1959) is sinds 2004 directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Hij is verantwoordelijk voor het terreinbeheer en omgang met gebouwen van de organisatie. Hij studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, met als specialisaties plantenecologie en milieukunde. In 1983 begon hij als medewerker bij Milieudefensie, vanaf 1990 als directeur. Teo bekleedt daarnaast bestuursfuncties bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), Eurosite en de Stichting Weidegang. Natuurmonumenten onderhoudt en beschermt ruim 100.000 hectare natuur door heel Nederland. Dit zijn in het oog springende gebieden zoals het Drents-Friese Wold, Veluwezoom, de Wieden, Schiermonnikoog, het Wormer- en Jisperveld en het Dwingelderveld. Natuurmonumenten is een vereniging met 735.000 leden en 150.000 kinderen die deel uitmaken van OERRR (2012). Dit kinderinitiatief laat kinderen de natuur dicht bij huis ervaren. Daarnaast onderhoudt de natuurorganisatie 3.200 bouwwerken, waarvan er 500 een monumentale status bezitten.

Beheer
WP Admin