Over deze auteur

Niek de Boer en Rik Eweg

Niek de Boer is directeur Onderzoek en Rik Eweg is lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein.

Beheer
WP Admin