Over deze auteur

Halbe Rosema

melkveehouder in Bretagne

studeerde van 1974 tot 1983 zoötechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Daarna nam hij, met zijn vrouw Antoinette van Wijk, het ouderlijk melkveebedrijf in Briltil (Groningen) over. In 1986 breidden zij dat uit met een kaasmakerij. Hij was toen lid van de werkgroep beter zuivelbeleid en bestuurslid van de Groninger Mij. van Landbouw (later opgegaan in NLTO).In 1993 emigreerden Halbe en Antoinette naar Frankrijk, waar ze een melkveebedrijf hebben met 42 hectare gras- en maisland. Ze melken een quotum van 400.000 kilo vol met 55 Holstein- en Brown Swiss-koeien. Op het bedrijf lopen 45 stuks jongvee. Halbe en Antoinette hebben 2 kinderen, Yann (1994) en Sabine (1995).

Beheer
WP Admin