Over deze auteur

Gé Backus

directeur Connecting Agri&Food

is  directeur van Connecting Agri&Food. Hij heeft (internationale) ervaring door projecten voor overheden, brancheorganisaties en bedrijven en voor organisaties als de Europese Commissie, de Wereldbank en de FAO. De rode draad hierin is het concretiseren van knelpunten en uitwerken van mogelijke oplossingen, met als doel een duurzamer voedselsysteem, ook in economisch opzicht. Is bruggenbouwer. Als projectleider, leidinggevende en agrofoodexpert met een economische achtergrond heeft hij de volgende specialisaties: uitvoeren trendanalyses en scenarioanalyses, reduceren faalkosten in de keten door informatieuitwisseling, aankoopgedrag van consumenten van vlees, ontwikkelen en evalueren van incentive systemen, managen van complexe projecten met meerdere projectpartners.

Beheer
WP Admin