Over deze partner

bonda

Specialist in vochtrijke diervoerders

Wij geven voedsel dat ongeschikt is voor menselijke consumptie én de reststromen die ontstaan bij bijvoorbeeld het brouwen van bier of het verwerken van aardappelen een tweede leven. Deze grondstoffen zijn namelijk rijk aan voedingstoffen en kunnen we dus uitstekend verwerken tot hoogwaardig veevoer. Bonda levert al meer dan honderd jaar een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving. We zetten ons in voor een circulaire landbouw door reststromen om te zetten in veevoer. En dan ook nog eens vochtrijk veevoer, zodat we heel wat CO2 besparen. Zo dragen we bij aan een verantwoorde voedselketen en zetten we ons tegelijkertijd in voor het maximale rendement bij de boer. Samen met agrariërs, adviseurs en leveranciers werken we aan een circulaire voedselketen zonder verspilling en optimaal dierenwelzijn. Want samen moeten we het doen! Klik hier voor meer informatie over Bonda.

op facebook op linkedin op youtube
Beheer
WP Admin