Renske Hijbeek

Renske Hijbeek

promovendus in Wageningen

Renske Hijbeek deed in Wageningen promotieonderzoek naar onder andere de relatie tussen organische stof en gewasopbrengsten. Haar promotor is prof. Martin van Ittersum van de vakgroep Plantaardige Productiesystemen.

Bekijk meer artikelen