Luuk van Duijn

Luuk van Duijn

secretaris/directeur Ctgb

Luuk van Duijn is secretaris/directeur bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Bekijk meer artikelen