Ton van Dijk

Ton van Dijk

farmmanager in Winnindoo, Australië

Ton van Dijk (1981) werkte na zijn afstuderen aan de HAS Den Bosch een tijdje in Roemenië. Daar startte hij een gemengd bedrijf op voor de voedselvoorziening van een weeshuis en leervoorziening voor de locale jeugd en boeren. Via een project van Lely kwam hij in aanraking met de melkveehouderij en Australië. Sinds augustus 2007 werkt hij als farmmanager op een bedrijf met een kleine 1.000 koeien in Winnindoo. Hij is gestart met opfok van melkvee en vleesvee voor eigen rekening. Het melkvee verhuurt hij, het vleesvee fokt hij op tot een jaar leeftijd en daarna verkoopt hij het.

Bekijk meer artikelen