Farmel

Farmel

handel, bemiddeling, advies

Farmel Dairy Business: de basis werd gelegd in het quotumtijdperk, met bemiddeling en handel in melkquota en de levering van rauwe melk. Door die jarenlange ervaring weet Farmel wat er leeft onder melkveehouders en kent ze de zuivelmarkt met een uitgebreid netwerk aan relaties in binnen- en buitenland.

Die expertise is de basis voor een succesvolle groei die Farmel Dairy Business de laatste jaren heeft doorgemaakt. Naast de leverancier van reguliere rauwe melk van koeien (250 miljoen liter) en geiten (60 miljoen liter), bemiddelt Farmel biologische melk (10 miljoen liter) voor verwerking op verschillende productielocaties. 

Voorts is Farmel actief in de vee- en fouragehandel en bemiddelt Farmel Agrarisch Advies in de aan- en verkoop van productierechten (fosfaat-, varkens- en pluimveerechten, vervangende verwerkingsovereenkomsten en betalingsrechten). 

Met dit pallet aan diensten is Farmel Dairy Business uitgegroeid tot een deskundige partner in melkvee, zuivel en productierechtenhandel. En voor alle diensten geldt: efficiëntie en betrouwbaarheid staan voorop, want Farmel wil een inspirerende partner zijn voor ondernemende melkveehouders.

* Farmel levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Farmel  Stuur een E-mail

Bekijk meer artikelen