Lesley Moffat

Lesley Moffat

directeur Eyes on Animals

Lesley Moffat (1975) is directeur van Eyes on Animals (EonA). Deze organisatie heeft Nederland als thuisbasis en voert inspecties en controles uit in landen waar dieren worden vervoerd en geslacht. De EonA-teams zijn vaak onderweg om veeauto's te checken op de snelweg, ze bezoeken slachterijen en voeren inspecties uit aan grenzen zoals tussen de EU en Turkije. Daarnaast geeft de organisatie trainingen over dierenwelzijn aan politieagenten en veetransporteurs. Bovendien voert Eyes on Animals discussies met de veesector over verbeteringen.

Bekijk meer artikelen