Piet Jan Thibaudier

Piet Jan Thibaudier

melkveehouder

Piet Jan Thibaudier (34) melkveehouder in Lemmer (Fr.), woont samen met Tineke Hoekstra en zit in V.O.F met zijn ouders. Hij heeft 160 melkkoeien en 110 stuks jongvee op 80 hectare grasland. Verder verricht Piet Jan bestuurstaken op plaatselijk niveau en heeft hij samen met een compagnon een bedrijf in precisielandbouwtechniek.

Bekijk meer artikelen