Piet van der Eijk

Piet van der Eijk

voorzitter BLHB

Piet van der Eijk (65) is sinds 2012 voorzitter van de Bond van Landpachters. Samen met 2 zonen runt hij een akkerbouwbedrijf met 85 hectare grond, waarvan 90% pacht en 10% erfpacht in Dordrecht (Z.-H.).

Bekijk meer artikelen