AlgemeenNieuws

Atsma: alleen biologisch gegarandeerd cisgenese-vrij

Den Haag – Consumenten die geen producten willen eten van gewassen die via cisgenese zijn ontwikkeld, kunnen voor biologische producten kiezen. Dat schrijft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Atsma wil de keuzevrijheid om geen producten van cisgenese te consumeren of te produceren, waarborgen via het bestaande borgingssysteem voor biologische landbouw. Via deze voorschriften kan gewaarborgd worden dat cisgenese niet in de biologische keten gebruikt kan worden.

Cisgenese, waarbij soorteigen genen kunstmatig worden ingezet, valt nu nog onder de Europese wet- en regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO). De Tweede Kamer stemde eerder dit jaar in met een motie van CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel en Christenunie-Kamerlid Esmé Wiegman, waarin de regering wordt gevraagd om cisgenese vrij te stellen van de Europese wet- en regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen. Daarmee zou de etiketteringsplicht en de verplichte risicobeoordeling voor producten die via cisgenese zijn ontwikkeld komen te vervallen.

Atsma is positief over het toestaan van cisgenese.“Nederland wil de kansen die voortschrijdende technologie biedt benutten, maar alleen wanneer de veiligheid voor mens, dier en milieu gegarandeerd is”, aldus Atsma, die cisgenese alleen vrijstellen van de GGO-wetgeving wanneer het producten voortbrengt die niet meer risico’s met zich meebrengen dan traditioneel veredelde gewassen.

Uit recente studies van onder andere de Europese voedselautoriteit Efsa blijkt dat cisgenese producten even veilig zijn als traditioneel veredelde gewassen.

Aan de oproep van de Tweede Kamer om cisgenese toe te staan kan Atsma nog geen gehoor geven, omdat dit Europees geregeld moet worden. “Nederland loopt voorop in deze discussie”, aldus Atsma, die zegt zich wel te blijven inzetten om het Europees te regelen.

Beheer
WP Admin